Default Image Top

TRansports24 Jūsu vietā veiks visas ar kravu saistītās muitas formalitātes atbilstoši ES regulu, LR likumu un citu normatīvo aktu prasībām. TRansports24 speciālisti nokārtos muitas formalitātes, kas saistītas ar kravas un preču importu un eksportu, neatkarīgi no transportēšanas veida.

Saviem klientiem piedāvājam bezmaksas konsultācijas par muitas formalitātēm saistībā ar Jūsu kravu, kā arī varam sniegt vispārēju ieskatu par muitas kodu klasifikāciju un izskaidrot Jums nepieciešamo šajā jautājumā.

Muitas formalitāšu kārtošanas procesā nodrošinām:

  • Jūsu interešu pārstāvēšanu muitas iestādēs, kas ietver kravas importu, eksportu un tranzītu;
  • kravu deklarēšanu;
  • nodokļu (PVN) aprēķināšanu, palīdzību nodokļu nomaksas jautājumos;
  • visa veida atskaites;
  • citas, ar muitas jautājumiem saistītas, konsultācijas.

Ņemot vērā TRansports24 ilggadējo pieredzi, maksimāli operatīvi atrisināsim visus ar muitas formalitātēm saistītos jautājumus, kā arī nepieciešamo dokumentu noformēšanu kravas transportēšanai uz vai no Krievijas, jebkuras Eiropas Savienības un citām valstīm.

TRansports24 ātri un profesionāli paveiktais darbs ietaupīs Jūsu laiku!