Default Image Top

Kopā ar starptautisko apdrošināšanas partneri AAS BALTA mēs, TRansports24, piedāvājam konkurētspējīgu apdrošināšanas segumu gandrīz visiem kravu veidiem.
Sazinieties ar mums, lai varam piedāvāt visizdevīgāko kravas apdrošināšanu tieši Jūsu kravas specifikai.

Jūsu ieguvumi no pie mums iegādātas apdrošināšanas polises:

  • Visu risku apdrošināšana. Apdrošināšanas segums arī kara un streiku riskam (ICC (A) – Londonas Apdrošinātāju institūta Kravu apdrošināšanas noteikumi).
  • Visa kravas rēķina vērtības, transportēšanas izmaksu un līdz 10% peļņas atmaksāšana.
  •  Īpaši pielāgota kravu apdrošināšana, kas atbilst Jūsu vajadzībām. Kravu apdrošināšanas līgumu var noslēgt par vienreizējiem kravu pārvadājumiem vai par visiem pārvadājumiem gadā.
  • Ātra apdrošināšanas atlīdzības pieprasījumu izskatīšana.
  • Apdrošināšanas atlīdzība par bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies precēm pārvadājuma laikā, līdz EUR 300 000.

Tāpat mēs, TRansports24, esam saņēmuši Loģistikas operatoru civiltiesiskās apdrošināšanas polisi ar segumu EUR 100 000. Tādēļ mūsu klienti var būt droši, ka nepieciešamības gadījumā viņu prasība par zaudējumu atlīdzināšanu tiks apmierināta maksimāli īsā laikā saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.